කුප්පිය කියන්නේ මේකයි 

 

කුප්පිය !
කට්ටිය එකතුවෙලා දැනුමට යමක් එකතුකරගන්න 
දන්න දේවල් කතාකරන්න
නොදන්න දේවල් ඉගෙනගන්න නැත්නම් තව කෙනෙක්ට කියලදෙන්න 
එදාමෙදා තුර දාපු ඒ වටිනාකියන සංකල්පය තමා කුප්පියක් කියන්නෙ
ඉතින්
හැමෝම දානව වගේ අපිත් දැම්ම කුප්පියක්
හැබැයි මේක සයිබර් කුප්පියක්
මෙම්බර්ස් ඔන්ලි නෙවේ
ඕනම කෙනෙක්ට එකතුවෙලා නොදන්න දෙයක් ඉගෙනගන්න රසවත් හරවත් වැදගත් දෙයක් ඉගෙනගන්න දාපු කුප්පියක් තමා මේක
අපේ මහ කුප්පිය ඇතුළෙ තව පොඩි පොඩි කුප්පි කීපයක්ම තියෙනව
ඒ කියන්නෙ අපි කතාකරන්න කැමති අපි දන්න දේවල්වලට අනුව විශේෂයෙන් හදපු කුප්පි
තව ඉස්සරහට තව මොන මොන කුප්පි දාන්නවෙයිද කියල තීරණය කරන්නෙ අපිත් එක්ක කුප්පි දාන්න එකතුවෙන කුප්පි සෙට් එකේ ඔයාලම තමයි

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© Applions.co